Általános közzétételi kötelezettségek

A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint

(tartalomfeltöltés folyamatosan...)

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat
A Miskolci Fürdők Kft. elérhetőségi adatai Elérhetőségek
Ügyfélszolgálati kapcsolatok Ügyfélszolgálat
II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A társaság irányítása
III. A szerv vezetői
adat megnevezése adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Elérhetőségek
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat
A cég tagvállalatai JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.5. Lapok
I. Lapok JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe  
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  
 
1.7. Költségvetési szervek
I. A költségvetési szerv adatai JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Miskolci Fürdők Kft. Alapító Okirata 2021.09.28.

Miskolci Fürdők Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2021. 09. 28.

Miskolci Fürdők Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2021. 06. 15.

Miskolci Fürdők Kft. Alapító Okirat 2021.05.20.

Miskolci Fürdők Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2020.12.18.

Miskolci Fürdők Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Miskolci Fürdők Kft. Alapító Okirata 2020.06.12.

Miskolci Fürdők Kft. Alapító Okirata 2019.05.08.

Miskolci Fürdők Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2020.05.01.

Miskolci Fürdők Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2019.07.01.

Miskolci Turisztikai Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2017.10.01.

Miskolci Turisztikai Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2016.12.01.

Miskolci Turisztikai Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2016.04.25.

Miskolci Turisztikai Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.05.21.

Miskolci Turisztikai Kft. Alapító Okirata 2017.09.14.

Miskolci Turisztikai Kft. Alapító Okirata 2016.02.03.

Miskolci Turisztikai Kft. Alapító Okirata 2015.06.17.

Miskolci Turisztikai Kft. Alapító Okirata 2015.06.01.

Miskolci Turisztikai Kft. Alapító Okirata 2014.04.16.

Miskolci Turisztikai Kft. Alapító Okirata 2013.08.15.

Miskolci Turisztikai Kft. Javadalmazási Szabályzata 2014.01.01.

Miskolci Turisztikai Kft. Javadalmazási Szabályzata 2011.07.07.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
III. Közszolgáltatások JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
IV. A szerv nyilvántartásai JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
V. Nyilvános kiadványok JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VI. Döntéshozatal, ülések JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VIII. Pályázatok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
IX. Hirdetmények
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Közlemények
Hirdetmények
 
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjéről
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Vállalati asszisztens
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
3519 Miskolc, Pazár sétány 1.
tel: +36-46/503-182
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Szabó Alexandra
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
XI. Közzétételi listák
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása A Miskolci Turisztikai Kft. Hatósági ellenőrzései (2009–2014)
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  
V. Működési statisztika
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Miskolci Fürdők Kft. 2021. évi üzleti terv

Miskolci Fürdők Kft. 2020. évi üzleti terv

Miskolci Turisztikai Kft. 2019. évi üzleti terv

Miskolci Turisztikai Kft. 2018. évi üzleti terv

Miskolci Turisztikai Kft. 2017. évi üzleti terv

Miskolci Turisztikai Kft. 2016. évi üzleti terv

Miskolci Turisztikai Kft. 2015. évi üzleti terv

A Miskolci Turisztikai Kft. 2015. évi vezetői összefoglaló

A Miskolci Turisztikai Kft. 2014. éves beszámoló

Miskolci Turisztikai Kft. 2014. évi eredményterve

Miskolci Turisztikai Kft. 2013. évi eredményterve

Miskolci Turisztikai Kft. 2012. évi eredményterve

II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Miskolci Fürdők Kft. - 2020. éves beszámoló

Miskolci Fürdők Kft. - 2020. könyvvizsgálói jelentés

Miskolci Fürdők Kft. - 2020. alapítói határozat

Miskolci Fürdők Kft. - 2020. évi kiegészítő melléklet

Miskolci Fürdők Kft. - 2019. éves beszámoló

Miskolci Fürdők Kft. - 2019. könyvvizsgálói jelentés

Miskolci Fürdők Kft. - 2019. évi kiegészítő melléklet

Miskolci Fürdők Kft. - 2018. éves beszámoló

Miskolci Fürdők Kft. - 2018. könyvvizsgálói jelentés

Miskolci Fürdők Kft. - 2018. évi kiegészítő melléklet

Miskolci Turisztikai Kft - 2017. évi kiegészítő melléklet

Miskolci Turisztikai Kft - 2017 könyvvizsgálói jelentés

Miskolci Turisztikai Kft - 2016 mérleg eredmény kimutatás

Miskolci Turisztikai Kft - 2016 kiegészítő melléklet

Miskolci Turisztikai Kft - 2015 mérleg eredmény kimutatás

Miskolci Turisztikai Kft - 2015 könyvvizsgálói jelentés

A Miskolci Turisztikai Kft. 2015. évi vezetői levél

Miskolci Turisztikai Kft - 2014 könyvvizsgálói jelentés

Miskolci Turisztikai Kft - 2014 kiegészítő melléklet

Miskolci Turisztikai Kft - 2013 mérleg eredmény kimutatás

Miskolci Turisztikai Kft. - 2013 könyvizsgálói jelentés

Miskolci Turisztikai Kft. 2013 kiegészítő melléklet

Miskolci Turisztikai Kft. 2012 mérleg eredmény kimutatás

Miskolci Turisztikai Kft. - 2012 könyvizsgálói jelentés

Miskolci Turisztikai Kft. 2012 kiegészítő melléklet

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  
 
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2021. III. negyedév

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2021. II. negyedév

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2021. I. negyedév

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2020. IV. negyedév

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2020. III. negyedév

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2020. II. negyedév

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2020. I. negyedév

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2019. III. negyedév

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2019. II. negyedév

Miskolci Fürdők Kft. - Létszám, bértömeg - 2019. I. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2018. IV. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2018. II. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2018. I. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2017. IV. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2017. III. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2017. II. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2017. I. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2016. III. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2016. II. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2016. I. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2015. III. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2015. II. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2015. I. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2014. III. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2014. II. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2014. I. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2013. IV. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2013. III. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2013. II. negyedév

Miskolci Turisztikai Kft. - Létszám, bértömeg - 2013. I. negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése

 

A Miskolci Fürdők Kft. Közzétételi táblája a 2009. évi CXXII. törvényben előírt rendelkezések alapján 2021.10.12.

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2021. III. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2021. II. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2021. I. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2020. IV. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2020. III. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2020. II. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2020. I. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2019. III. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2019. II. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2019. I. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2018. IV. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2018. II. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2018. I. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2017. IV. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2017. III. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2017. II. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2017. I. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2016. III. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2016. II. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2016. I. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2015. IV. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2015. III. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2015. II. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2015. I. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2014. III. negyedév

Vezető állású munkavállalóik és tisztségviselők illetménye 2014. II. negyedév

Vezető állású munkavállalók és tisztségviselők illetménye 2014. I. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2014. II. negyedév

Vezető állású munkavállalók illetménye 2014. I. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft.-re vonatkozó közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. törvény alapján - 2014.07.01.

2009. évi CXXII. törvény szerinti közzétételi kötelezettség

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2021. III. negyedév

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2021. II. negyedév

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2021. I. negyedév

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2020. IV. negyedév

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2020. III. negyedév

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2020. II. negyedév

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2020. I. negyedév

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2019. III. negyedév

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2019. II. negyedév

A Miskolci Fürdők Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2019. I. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottak juttatásai 2018. IV. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2018. II. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2018. I. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. IV. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. III. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. II. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. I. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. III. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. II. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. I. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. III. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. II. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. I. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. III. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. II. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2014. I. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2013. IV. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2013. III. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2013. II. negyedév

A Miskolci Turisztikai Kft. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2013. I. negyedév

II. Támogatások JELENLEG NINCS A MISKOLCI FÜRDŐK KFT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Szerződések
adat megnevezése adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. A Miskolci Fürdők Kft. Szerződései a 2011.évi  CXII. Info törvény  1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint
IV. Koncessziók
adat megnevezése adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
VII. Közbeszerzés
adat megnevezése adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2021. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2017. évi közbeszerzési terv II

2017. évi közbeszerzési terv

Vinyl szerződés 1. rész aláírt

Vinyl szerződés 2. rész aláírt

DINAX szerződés aláírt

Víztech szerződés módosítás MT-317-0 2016

VízTec Zrt. szállítási szerződés 1060 2015

Teljes ellátás alapú villamosenergia szerződés MT-316-0 2016

Procontrol Elektronika Kft. MT-215-0 2016

Procontrol Elektronika Kft. módosítás MT-215-1 2016

Pentmen Kft. adásvételi szerződés MT-214-0 2016

Pentamen Kft. szerződés módosítás MT-214-1 2016

MT 015 0 2017 Baromfiudvar 2002 Kft. Bérlettel vegyes adásvételi keretszerződés

MT 014 0 2017 Baromfiudvar 2002 Kft. adásvételi keretszerződés

MT 005 0 2017 Sem-Ker Kft. 5. rész adásvételi keretszerződés

MT 004 0 2017 Sem-Ker Kft.10. rész adásvételi keretszerződés

Miskolci Turisztika Kft. 2015. éves statisztikai összegezés – 17. melléklet

Miskolci Turisztika Kft. 2015. éves statisztikai összegezés – 11. melléklet

Miskolci Turisztika Kft. 2016. évi közbeszerzési terve | 2016. 03. 09.

Miskolci Turisztika Kft. 2015. évi közbeszerzési terve | 2015. 09. 28.

Miskolci Turisztika Kft. 2015. évi közbeszerzési terve | 2015. 07. 06.

2015. évi jóváhagyott közbeszerzési terv

2014. évi jóváhagyott közbeszerzési terv

2014. évi közbeszerzési terv

Éves statisztikai összegezés – 2013