Pályázati lehetőség a Miskolctapolca Barlangfürdő területén szezonálisan működő, kültéri vendéglátási egységeinek bérlésére

Aktualitás dátuma: 
2019. április 1., hétfő - 08:30

A Miskolci Turisztikai Kft. (székhelye: 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.) egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az üzemeltetésében lévő Miskolctapolca Barlangfürdő területén szezonálisan működő, kültéri vendéglátási egységeinek bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan

Az ajánlatkérő határozott idejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adni a tulajdonában lévő a 46294/1. hrsz.-ú, természetben 3519 Miskolc, Pazár I. sétány 1. sz. alatt található Miskolctapolca Barlangfürdő területén lévő kültéri, szezonális vendéglátási egységeit vendéglátási tevékenység céljából, valamint a vendéglátó egységek színvonalának és a nagyobb vendéglétszám gyorsabb kiszolgálásának növelése céljából 100 nm területet a jelenlegi egységek bővítésére, új installációk kiépítésére. A pályázat benyújtása az 1.-3. sz. üzlethelyiségek esetében csak együttes bérlés esetén történhet.

A pályázat kizárólag magyar nyelven, a pályázati felhívásban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően írásban, személyesen (meghatalmazott útján) lehet benyújtani, 2019. április 05. napján 16:00 óráig, a Miskolci Turisztikai Kft. Titkárság helyiségében.

Pályázó a pályázatokat 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban, minden tartalommal rendelkező oldalon eredetiben cégszerűen aláírva, cégjelzés nélküli zárt és sértetlen borítékban köteles benyújtani.

A zárt borítékon kérjük feltüntetni a következőket:

„Miskolctapolca Barlangfürdő ingatlanrészének vendéglátási tevékenység célú bérlése” és a pályázó által választott jelszó.

A részletes pályázati feltételeket és a pályázati dokumentációt a titkarsag@mcturisztika.hu e-mail címen lehet igényelni.