Pályázati lehetőség a Selyemréti Strandfürdő területén szezonálisan működő, kültéri vendéglátási egységeinek bérlésére

Aktualitás dátuma: 
2019. március 29., péntek - 09:30

A Miskolci Turisztikai Kft. (székhelye: 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.) egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az üzemeltetésében lévő Selyemréti Strandfürdő területén szezonálisan működő, kültéri vendéglátási egységeinek bérleti szerződés útján történő hasznosítására vonatkozóan

Az ajánlatkérő határozott idejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adni a tulajdonában lévő a 4985/2. hrsz.-ú, természetben 3527, Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 58. sz. alatt található Selyemréti Strandfürdő területén lévő kültéri, szezonális vendéglátási egységeit vendéglátási tevékenység céljából. A Pályázat benyújtása több pályázati helyiségre is történhet, azonban a pályázatokat ez esetben is külön-külön szükséges benyújtani. A pályázatok elbírálása pályázati helyiségenként külön-külön történik, de előnyt élvez, aki több helyiséget kíván bérbe venni.

A pályázat kizárólag magyar nyelven, a pályázati felhívásban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően írásban, személyesen (meghatalmazott útján) lehet benyújtani, 2019. április 15. napján 16:00 óráig, a Miskolci Turisztikai Kft. Titkárság helyiségében.

Pályázó a pályázatokat 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban, minden tartalommal rendelkező oldalon eredetiben cégszerűen aláírva, cégjelzés nélküli zárt és sértetlen borítékban köteles benyújtani.

A zárt borítékon kérjük feltüntetni a következőket:

„Selyemréti Strandfürdő ingatlanrészének vendéglátási tevékenység célú bérlése” és a pályázó által választott jelszó.

A részletes pályázati feltételeket és a pályázati dokumentációt a titkarsag@mcturisztika.hu e-mail címen lehet igényelni.